Visitation


Image

Kontakt: Cand.psych.aut Janne Fabricius, 26212645 eller janne@vivamus.as

Visitation til Vivamus foregår via eget interne visitationsudvalg, som består af leder, psykolog, samt en repræsentant fra det pædagogiske team.
For at kunne foretage den bedst mulige visitation skal alle relevante sagsakter foreligge.

Såfremt det besluttes at sagen er relevant for villa vivamus kontaktes anbringende myndighed for besøg.
Ved besøget vil der blive stillet uddybende spørgsmål til sagen samt rundvisning på villa vivamus.

Herefter inviteres den unges familie samt kommune på besøg. Forinden  tilstræbes det, at familien er orienteret om stedet enten via hjemmesiden eller ved tilsendt brochuremateriale.
Det er en forudsætning, at forældremyndighedsindehaver siger ja til tilbuddet, før barnet, den unge involveres.

Herefter inviteres den unge på besøg med familie og kommune. Det tilstræbes, at den unges kontakt person er til stede ved 1. kontaktbesøg samt ved indflytning.
Herefter aftales indskrivning.