Struktur og forudsigelighed


Image

På Vivamus, har vi en pædagogik der handler om, at begrænse de grundlæggende belastnings faktorer.

De børn og unge vi har på Vivamus har som beskrevet tidligere en svag central kohærens, det betyder, at de ikke ved hvad de skal.

På Vivamus, skaber vi derfor en så tilstrækkelig forudsigelig hverdag for det enkelte barn/ ung som muligt.

De børn og unge der bor på Vivamus, kan have problemer med arbejdshukommelse. Barnet den unge kan derfor have vanskeligheder med helt almindelig krav der stilles til feks. at have orden i tingene.

Barnet den unge kan derfor stresse over små ting i dagligdagen.

Den pædagogiske indsats omkring barnet den unges tilrettelægges nøje ud fra den enkeltes særlige ressourcer og vanskeligheder.

Struktur og forudsigelighed er en af de vigtigste redskaber, i det pædagogiske arbejde på Vivamus. Mange kan blive forundret over den detaljeringsgrad der er på Vivamus. F.eks. har barnet den unge faste sidde plader og hvis mange børn og unge skal køre med bussen på samme tid, er det vigtigt at der forinden er talt om hvor man sidder.

REDSKABER TIL STRUKTUR 

– Tydeliggørelse af struktur: Hvad skal der ske, hvornår, hvorhenne, hvor længe?
 

– Work flow to go, Workflow-to-go er en app og et netværksbaseret system der arbejder igennem information, kommunikation motivation og dokumentation. Workflow-to-go er den unges ”strategikuffert”.

Her kan de unge se deres dagsskema, strategier og konkrete daglige rutiner på deres SMART-phone. De kan se hvornår de skal stå op om morgenen, børste tænder, pakke taske, spise morgenmad, hvordan de skal få vasket tøj, købt ind osv.

 Workflow’et tilknyttes app’en via et cloudbaseret værktøj, hvor en pædagog lægger informationer ind efter individuelle behov. Det faglige personale udformer strukturen på app’en i samspil med barnet den unge og den unges familie. På den måde, får barnet den unge den bedst mulige hjælp i hverdagen.

Barnet den unge kan med deres SMART.-phone også scanne QR koder forskellige steder i huset , så de feks. kan se på deres telefon hvordan de vasker tøj.

 – Brug af visualisering som supplement til det talte sprog: Visualisering er et kommunikationsmiddel, der taler et tydeligere sprog end lange sætninger af mundtligt formidlede ord (for mange ord forvirrer og tager tid at analysere, forstå og reagere på).
- billedmateriale kan feks. laves vha. softwareprogrammet ”Boardmaker”
….men visualisering kan lige så vel være f.eks. egne tegninger eller skrevne oversigter

  

– Brug af kognitive strategier til udvikling af forståelse og indsigt i både barnet den unge selv og det sociale fællesskab – af konkrete metoder

Anvendes følgende:
- KAT-kassen
- Sociale Historier
- Tegneseriesamtaler.

 UGESKEMA

Ugeskema, laves i samarbejde med den unge, det kan indeholde følgende behandlingselementer:

Undervisning, projekter, husmøde, individuel samtale hos psykiater og fritidsaktiviteter. Det kan også være mere specifik som tandbørstning, bad, tøjvask mv.

Det kan også indebærer barnet den unge hensigtsmæssige strategier. 

Ugeplanen gør dagen og ugen forudsigelig og dagligdagen tryg og lærer den barnet den unge om nødvendigheden af planlægning og mulighed for at glæde sig til fremtidige opgaver og funktioner. Den kan skabe orden i kaos for barnet den unge.

Den vil desuden synliggøre aktivitetsniveauet for barnet den unge, som er væsentligt hvis små belastninger stresser hverdagen.