Stress-sårbarhed


Image

Som ung med ASF og ADHD er man udsat for meget stress og mange nederlag. Man har derfor brug for viden om sig selv, for at kunne klare hverdagen på en god måde. Man har brug for at kende sine grænser og brug for redskaber til at forstå de situationer, man kommer ud i – og strategier til at tackle hverdagens udfordringer.

Børn og unge med ASF og ADHD, er som udgangspunkt mere følsomme overfor stress.

På  Vivamus, er det pædagogiske arbejde med stresshåndtering derfor vigtigt.

I Vivamus pædagogiske arbejde, er vi inspireret af Hejlskov-Uhrskov stress-model. Modellen tager udgangspunkt i Nuecherlein & Dawnsons stress- sårbarhedsmodellen.

Hejlskov- Uhrskov modellen beskriver stress som et øjebliks billed, ikke som en udvikling over tid.

 Det er ikke kun den sammenlagte stress som er relevant, men i høj grad hvordan den sammenlagte stress er opbygget.

På Vivamus betyder det, at vi arbejder ud fra at mindske stress, dette gør vi ved at fjerne specifikke stressfaktorer

I  det pædagogiske arbejde, går vi på opdagelse i for, at finde ud af hvad det er der stresser barnet den unge. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at barnet den unge på Vivamus kan opleve kaos trods ganske lav belastning.

Der arbejdes  derfor med at finde redskaber der mindsker denne stress, så deres funktionsniveau kan blive bedre.