Pædagogik


Image

At være anerkendende handler om at være selvreflekterende. Som medarbejder handler det om at forstå og acceptere at man ikke altid ser tingene på samme måde som den unge.  
Anerkendende pædagogik er ikke en arbejdsmetode, men et menneskesyn.
At være anerkendende i en dialog med en ung handler om at give den unge lov til at få sine syn og fortolkninger frem, og handle derudfra. Være opmærksom på metakommunikationen. Give den unge sin fulde opmærksomhed og vise at man lytter og er interesseret i at høre, hvad den unge har brug for at fortælle.

Det er vigtigt stadig at sætte grænser hvis der sker en uacceptabel handling fra den unges side, men her er det vigtigt stadig at lytte til den unges oplevelse og forklaring af sin handling.