Miljøterapi


Image

Alt pædagogisk arbejde på Vivamus går ud fra det miljørelaterede.

På Vivamus giver vi barnet/ den unge mulighed for at udvikles mest muligt, for eksempel gennem at lære dem strategier til brug i hverdagen eller træne social interaktion.

Miljøterapi varetages af det  pædagogiske  personale, der samarbejder om den enkeltes behandling.

Miljøterapiens teoretiske baggrund er, psykoanalytisk og udviklings psykologisk baseret. 

I miljøterapien kan man sige, at selve hverdagsmiljøet er “terapeuten”.

Miljøet består af mange mennesker, både børn, unge og voksne. Barnet og den unge har derfor mulighed for at udvikle og undersøge sine relationer til forskellige mennesker. De får også mulighed for at øve sig i at være i en gruppe, hvor de ikke hele tiden selv er i centrum.

Miljøterapien foregår, hvor livet leves i hverdagen. Her spises og soves, og der foregår mange forskellige tilbud som fritidsbeskæftigelse.

Det er indenfor Vivamus rammer, at der kan arbejdes med den enkelte eller med en gruppe af børn og unge. Det handler om at fremme udviklingen på bedste måde. Det sker, når der skabes et miljø, hvor barnet eller den unge kan “arbejde” med sin egen udvikling.

Hverdagens almindelige aktiviteter giver god mulighed for, at problemer bliver synlige at arbejde med og se på hvordan de kan håndteres anderledes.

 Miljøterapi handler også om at udvikle selvstændighed. I praksis betyder det, at barnet eller den unge i løbet af sin behandling bliver stillet overfor nye krav. Men det er vigtigt, at det sker på et tidspunkt, hvor nye opgaver kan magtes, så oplevelsen af selvværd opstår.

Miljøterapi omfatter også træning af motoriske, sproglige og intellektuelle færdigheder. Det foregår ved leg, sport og almindelige dagligdags gøremål. Ikke alle børn og unge har brug for den samme behandling på det samme tidspunkt i behandlingsforløbet..

Det er derfor vigtigt, at vi kompensere for barnets den unges funktionsnedsættelser ved at tilbyde dem støtte, hvor det er muligt og eventuelt tilpasse kravene så de ikke oplever et nederlag.