Målgruppe


Image

Vivamus er et efterbehandlingssted for  unge i alderen 12-17 år ved indskrivningen med mulighed for forlængelse, med diagnose indenfor det autistiske spektrum (ASF) & ADHD.

•    autisme m/skizofreni
•    autisme m/ko-morbiditet
•    autisme m/depression
•    unge m/Aspergers Syndrom
•    autisme m/spiseforstyrrelser
•    Tourette
•    OCD
•    unge diagnosticeret m/ADHD
•    Angst
•    Borderline

De er typisk kendetegnede ved empatiforstyrrelser, der gør at de ikke kan mærke eller forstå mennesker omkring dem. De oplever mange gange at misforstå andre mennesker og selv blive misforstået – uden at forstå hvorfor det sker.

•    De er kendetegnede ved manglende fleksibilitet, hvilket gør hverdagen vanskelig.
•    De er kendetegnede ved have anderledes sanseoplevelser af eks. smag, lyd, smerte mv., der kan gøre at de lettere bliver overvældet af verden omkring dem.
•    De er kendetegnede ved at have lav frustrationstærskel, der gør at de kan være udadreagerende eller helt tilbagetrukkede, når belastningen overstiger det, som den unge kan kapere.

Oveni kommer så en psykisk lidelse, som typisk først diagnosticeres i præpuberteten. Det kan være skizofreni, angst, depression osv.
Det kan dreje sig om unge, hvor det psykiatriske system har vurderet, at der overvejende er tale om behov for behandling. Disse anbringelser og den efterfølgende behandling kan foregår i et samarbejde med psykiatrisk sygehus og Vivamus interne psykolog og eksterne psykiatriske konsulent, i det omfang det vurderes hensigtsmæssigt.

Det kan være børn og unge som (ud over ovenstående):
•    har store problemer med at klare dagligdagen
•    ikke fungerer alderssvarende
•    mangler grundlæggende selvtillid
•    har identitetsproblemer, hvilket ofte giver sig udslag i angst.  
•    ikke er i stand til at opleve eller give udtryk for egne behov
•    har brug for et specielt undervisningstilbud
•    har svært ved at klare sig i en gruppe
•    har svært ved at danne relationer og få venner