LOW arousal


Image

Børnene de unge på Vivamus, oplever på grund af vanskeligheder med Central kohærens mange flere situationer, hvor kravet er uventet. Derfor oplever vi også, at barnet den unge har flere affektudbrud.

Det er vigtigt, at man som personale er opmærksom på, at vi skal begrænse vores affektive udtryk. Fordi vores målgruppe er følsomme over for vores udtryk.

Personalet skal derfor ikke hele tiden skabe de store følelser hos barnet den unge, og  de skal som voksne have kontrollen over sig selv.

Det betyder, at man som pædagog på Vivamus, ikke skal kommer med ens egne private opdragelsesmetoder. De virker ikke på vores målgruppe.

Når vi arbejder med målgruppen og deres adfærd, er vi derfor opmærksomme på, om barnet den unges adfærd skaber en magtesløshedsfølelse hos os selv og hvis den gør, hvad stiller vi så af krav eller forventninger, som barnet den unge ikke kan leve op til.

Eksempel: En ung på Vivamus, vil ikke være i skolen og hun løber altid fra den. Dette ser vi voksne omkring hende som problemskabende adfærd. Pige ser det ikke som et problem, men som en løsning. Pigen er derfor heller ikke så motiveret til at ændre på det.

 Det er derfor vigtigt i behandlingsøjemed, at vi kigger på omgivelserne og ikke på barnet, for at ændre på adfærden.

 

De børn og unge vi har på Vivamus, har svært ved at regulerer deres affekter.

Vi arbejder derfor med en hensigtsmæssig strategikasse til barnet den unge, den skal være barnets den unges mentale strategi kasse de skal kigge ned i når de møder udfordringer.

Mange børn og unge kommer på Vivamus med en uhensigtsmæssig strategikasse.

I det pædagogiske arbejde på Vivamus, handler det derfor om, at vi IKKE får barnet den unge derud, hvor de mister selvkontrollen og oplever kaos.

På Vivamus, skal alle vores metoder overfor barnet den unge  have et mål:

At barnet den unge skal blive ved med at have kontrollen over sig selv.

Den voksne på Vivamus MÅ ikke arbejde med magt og kontrol, da det øger affektniveauet og skaber kaos. Vi skal i stedet  støtte barnet den unge til hensigtsmæssige strategier

Derfor hvis et barn eller ung ikke trives, slår,  sparker nægter at komme ud til spisning, skal vi tage ansvar ved at  se på hvad  gjorde jeg eller hvad  undlod  jeg at gøre. For at finde ud af, om det var os der fremkaldte adfærden

Amerikaneren Ross W. Green har udviklet en metode til at arbejde pædagogisk med børn og unge, som han betegner som ” eksplosive børn” det vil sige børn og unge der fremstår utilpassede.

Green gør op med den opfattelse af, at eksplosiv adfærd bliver brugt bevidst af barnet den unge, så de kan få deres vilje gennemtrumfet. I stedet skal man tænke, at barnet den unge gerne vil samarbejde men på grund af sin udviklingsforstyrrelse mangler de færdigheder, der skal til for at være fleksibel og kunne overskue, hvad situationen indebærer.

Filosofien bag metoden er:

” Børn og unge gør det rigtige, hvis de kan”

Det bliver derfor pædagogens opgave at finde ud af, hvordan de kan hjælpe barnet den unge til at gøre det rigtigt.

I behandlingsarbejdet på Vivamus betyder det, at pædagogen skal ind og se på barnet den unges læringsstier, for at finde ud af hvad der skal trænes.