Kontakt


Image

Vivamus AS

Direktør – Cand.psych.aut.  Janne Fabricius

26 21 26 45
 
Økonomi og administration – Jens Mark
40 45 59 80

Projektleder Katrine Mortensen – 61 30 73 12
Leder Bettina Tromborg 61 71 16 36

Felix Vivamus: 61 38 90 29

Villa Vivamus: 43 55 20 00

Fortis Vivamus: 23 47 87 72

 
Leder Claus Andersen 31 31 73 07

Anima Vivamus: 24 42 71 09

Vitae Vivamus – 24 90 43 23

Excito Vivamus – 40 12 81 77

Solus Vivamus – 31 31 73 07