Behandlingen på Solus


Image

Selvstændighed og selvstændiggørelse:
Det er vores mission at gøre os selv overflødige for den unge, ved at udvikle hverdags- strategier sammen med  den unge og træne dem i at klare netop deres udfordringer i hverdagen.

Samarbejde:
Vi samarbejder  og koordinerer med alle omkring den unge, så bredt som muligt, med sagsbehandlere, pårørende og andre omkring den unge, som uddannelsessted og behandlere.

Formål og mål:
Vores overordnede mål er, at den unge  skal opnå så høj grad af selvstændighed og selvværd som muligt – ud fra en individuel tilrettelagt støtte og træning. Vi arbejder på, at den unge på sigt vil øge sin selvstændighed, således at behovet for støtte reduceres væsentligt og den unge enten kan komme i egen lejlighed med støtte eller i bofællesskab.

Praktiske kompetencer:
Vores målsætning er, at den unge skal lære at klare sig selv inden for egne rammer. Vi arbejder derfor målrettet på, at lærer den unge de praktiske ting, der er forbundet med at bo alene og klare en selvstændig voksen- tilværelse, herunder madlavning, oprydning/rengøring, personlig hygiejne, indkøb, kontakt til offentlige instanser, håndtering af regninger osv.
Vi vægter desuden højt, at den unge er i uddannelse , vi stiler mål at den unge opnår tilfredshed og succes i forhold til sin arbejdssituation. En metode i denne sammenhæng er at bruge den unges egne særinteresser som udgangspunkt for at tilrettelægge en handle- plan for beskæftigelse.

Sociale kompetencer:
For at styrke den unges evne til indgå i sociale relationer arbejder vi målrettet på at træne den unges kommunikationsevner. Herunder arbejder vi bevidst med at modarbejde isolation fra omgivelserne. Dette arbejde foregår dels i relationen til kontaktpersonen og andre unge i huset, dels i forhold til den unges andre kontaktflader i det omgivende samfund. Som led i den sociale træning arbejdes der på, at den unge har en aktiv fritid både i og udenfor huset.
Vi yder behandling, hvori der ind- går både social træning, ADL-træning og individuel støtte til personlig udvikling, med henblik på, at den unge opnår så høj en grad af selvstændighed som muligt i alle facetter af det der bedst kan beskrives som livsfærdigheder. Målet for er, at den unge overordnet lykkes som menneske.
Til diagnostisk afklaring og for nærmere beskrivelse af den unges aktuelle formåen og behov for støtte udarbejdes en beskrivelse af den unges funktionsniveau. Der bliver derfor kigget på den almindelig daglig levevis

(ADL- undersøgelse):
Indeholder en undersøgelse af den unges aktivitetsproblemer indenfor følgende områder:

 • Egenomsorg
 • Mobilitet udenfor og indenfor hjemmet
 • Huslige arbejdsopgaver
 • Arbejds- og skoleaktiviteter
 • Fritidsaktiviteter
 • Netværk/sociale færdigheder

Formål med ADL-træning:

 • At vedligeholde eller udvikle de daglige færdigheder
 • At træne koncentration og opmærksomhed
 • At træne sociale færdigheder
 • At træne overblik og planlægning
 • Observation og vurdering af den unges funktionsniveau
 • (kognitivt, socialt og psykisk)
 • At få gode oplevelser i samarbejdet med andre og derigennem øge den unges selvværd
 • At lære nye mestringsstrategier

 
Derudover er der en række mere konkrete betingelser og rammer som den unge skal være indstillet på at samarbejde om og nogle simple husregler som skal forebygge konflikter med de øvrige unge.
Vi sikrer et involverende og dokumenteret udviklingsmiljø for den unge.