Behandlingen på Fortis


Image

På Fortis-Vivamus har vi et højt fagligt niveau i behandlingen og arbejder ud fra en udviklingspsykologisk forståelse af arbejdet med den unge generelt, samt en kognitiv affektiv metodisk og teoretisk tilgang til behandlingsarbejdet, som bindes sammen med struktureret pædagogik. På Fortis er et af de styrende principper for arbejdet med den enkelte, at tage udgangspunkt i respekten for den enkelte unges behov og ønsker. Der fokuseres på individuelt tilrettelagt støtte og træning. Derfor er det centralt for os at have fokus på den enkeltes muligheder og livskvalitet. Det er vores mission at udvikle hverdagsstrategier, der gør den unge bedre i stand til at klare hverdagen, så den unge opnår så høj grad af selvstændighed og selvværd som muligt.

Image

Vi tilbyder social træning, ADL-træning og individuel støtte til personlig udvikling med henblik på, at den unge opnår så høj grad af selvstændighed som muligt i alle facetter af det der bedst kan beskrives som livsfærdigheder.

Respekt:
Den helt overordnede værdi er respekt for den unge som et individuelt individ. Vi arbejder med den unge, fordi de har behov for støtte i dagligdagen. Vi tilbyder derfor støtte på en respektfuld og ligeværdig måde, som understøtter den unges indflydelse på eget liv.

Selvstændighed og selvstændiggørelse:
Det er vores mission at gøre den unge så selvstændig som muligt, ved at udvikle hverdags- strategier sammen med den unge og træne dem i at klare netop deres udfordringer i hverdagen.

Samarbejde:
Vi samarbejder og koordinerer med alle omkring den unge, så bredt som muligt, med sagsbehandlere, pårørende og andre omkring den unge, som jobcentre og behandlere.

Formål og mål :
Vores overordnede mål er, at den unge skal opnå så høj grad af selvstændighed og selvværd som muligt – ud fra en individuel tilrettelagt støtte og træning. Vi arbejder på, at den unge på sigt vil øge sin selvstændighed, således at behovet for støtte reduceres væsentligt.

Praktiske kompetencer:
Vores målsætning er, at den unge skal lære at klare sig selv inden for egne rammer. Vi arbejder derfor målrettet på, at lærer den unge de praktiske ting, der er forbundet med at bo alene og klare en selvstændig voksen- tilværelse, herunder madlavning, oprydning/rengøring, personlig hygiejne, indkøb, kontakt til offentlige instanser, håndtering af regninger osv. Vi vægter desuden højt, at den unge kommer i uddannelse eller job, vi laver mål, så den unge opnår tilfredshed og succes i forhold til sin arbejdssituation. En metode i denne sammenhæng er at bruge den unges egne interesser som udgangspunkt for at tilrettelægge en handle- plan for beskæftigelse.

Sociale kompetencer:
For at styrke den unges evne til indgå i sociale relationer arbejder vi målrettet på at træne den unges kommunikationsevner. Herunder arbejder vi bevidst med at modarbejde isolation fra omgivelserne eller lære ikke at være så impulstyret og kunne navigerer på en hensigtsmæssig måde i venskaber. Dette arbejde foregår dels i relationen til kontaktpersonen, dels i forhold til den unges andre kontaktflader i det omgivende samfund. Som led i den sociale træning arbejdes der på, at den unge får en aktiv fritid både i og udenfor Excito. Målet for er, at den unge overordnet lykkes som menneske. Derudover er der en række mere konkrete betingelser og rammer som den unge skal være indstillet på at samarbejde om. Vi sikrer et involverende og dokumenteret udviklingsmiljø for den unge.

På Fortis arbejder vi ud fra SMART-mål.