Anima Vivamus


Anima Vivamus er en lille skærmet enhed, hvor Ko-morbiditeten er blevet så gennemgribende, at den unge måske har en massiv skoleværing, svært ved at færdes blandt mange mennesker eller et ungt menneske med mange selvmordstanker, selvskadende adfærd eller en spiseforstyrrelse der gør hverdagen rigtig svær.  Det er et hus for unge mennesker hvor der er potientiale, men hvor de i en periode af deres liv, har brug for at være i en meget lille miljø med massiv støtte, for igen at føle sig trygge. Den vigtigste opgave og målsætning for Anima, er at styrke og hjælpe dem til bedre trivsel, så de igen kan opleve social mobilitet. Dette gøres igennem meget struktur og forudsigelighed, stress sårbarhedshåndtering og en Low arousal tilgang.