Privat opholds og behandlingssteder for børn, unge og voksne med autisme og ADHD.

Vivamus AS, er en virksomhed med opholdssteder, Bo-træningshuse og lejligheder for unge i alderen 12-24 år, med diagnoser indenfor autisme spektrum (AFS) & ADHD og ko-morbiditet.